StoreWindows10

O Tempo para Santarém amanhã

Publicidade
1h
W
18°
2h
SW
18°
3h
SW
18°
4h
SW
18°
5h
W
18°
6h
NW
17°
7h
N
17°
8h
N
17°
9h
N
17°
10h
N
17°
11h
N
18°
12h
N
19°
13h
N
20°
14h
N
20°
15h
N
20°
16h
N
19°
17h
N
18°
18h
N
17°
19h
N
16°
20h
N
15°
21h
N
14°
22h
N
14°
23h
N
13°
24h
N
13°