StoreWindows10

O Tempo para Santarém hoje

Publicidade
1h
N
2h
N
3h
NE
4h
NE
5h
NE
6h
NE
7h
NE
8h
NE
9h
NE
10h
NE
11h
E
11°
12h
NE
13°
13h
NE
14°
14h
N
15°
15h
N
15°
16h
N
15°
17h
NW
13°
18h
NW
19h
NW
20h
N
21h
N
22h
N
23h
N
24h
N